ВРЪЧВАНЕ НА ПОКАНИ, УВЕДОМЛЕНИЯ, СПОРАЗУМЕНИЯ И ДРУГИ

ВРЪЧВАНЕ НА ПОКАНИ, УВЕДОМЛЕНИЯ, СПОРАЗУМЕНИЯ И ДРУГИФиксед Асистантс предоставя услуга по връчване и подписване на документи /уведомления, покани, споразумения и други/, които да способстват за събиране на вземането, неговото преструктуриране или подготовката за съдебни процедури.

Страницата е налична и на: English