СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

Събиране на просрочени задължения и вземанияУслугата е приложима при доказани документално безспорни просрочени вземания и кредити. Предприемаме всички необходими извънсъдебни действия, за да съберем възможно най-бързо и ефективно вземането. Задължително се срещаме с длъжника, тъй като личните преговори са доказали своята ефективност. Целта на този контакт е да се установи причината за неплащане, да се коментират варианти за погасяване на задължението, както и да се информира длъжника какви следващи стъпки би могъл да предприеме кредиторът, за да събере вземането си. Всички стъпки са в рамките на закона. Като последна фаза се предвиждат правни действия, които се предприемат след изчерпване на всички останали възможности и при изрична инструкция на клиента.

Независимо дали ще се извърши незабавно инкасиране, разсрочване и преструктуриране на дълга или водене на съдебно дело, ангажиментът на Фиксед Асистантс е да осигурява възстановяване на дължимите суми на клиентите си.

Страницата е налична и на: English