ЦЕНИ

Цени събиране на вземания и задълженияПолучаването на възнаграждение при извънсъдебното събиране на вземания е обвързано от постигането на конкретни резултати.  Комисионна дължите единствено при реално събрана сума. Тя се определя като процент от събраната сума, който зависи от:

  • изминал период след падежа;
  • размер на вземането;
  • наличие на документи, удостоверяващи безспорността на дълга;

Страницата е налична и на: English